Informace - legislativa

Bronislav Herba s místem podnikání Odboje 138/3, 405 02 Děčín 7, IČ:63783738 uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00120025.

Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM

Prohlášení o obalu 1 Prohlášení o obalu 2 Prohlášení o obalu 3

Směrnice EU 2002/95/EC zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích (dále jen „ROHS“)

Všechny výrobky, které uvádíme na trh, splňují požadavky této směrnice a neobsahují nebezpečné látky kromě případů,které zákon povoluje. Zejména pak u obsahu rtuti u výrobků, kde je její použití nezbytné z technologického hlediska.

Směrnice EU 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „WEEE“)

rohs

Plníme své zákonné povinnosti vyplývající z WEEE a označujeme své výrobky tímto symbolem ve všech případech, které zákon ukládá. Žárovky a halogenové žárovky nejsou směrnicí WEEE dotčeny a lze je likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu.

Aktuality

Na český trh vstoupil zkušený dodavatel žárovek jak pro průmyslové použití tak i pro speciální aplikace nabízející rovněž žárovky pro běžné použití.

Novinky